Ensamma flyktingbarn till Östersund

Östersunds kommun erbjuder ett tiotal platser för barn och ungdomar som kommer som ensamma flyktingar för att söka en fristad i Sverige. Kommunen ska teckna avtal med Migrationsverket.

Alla politiskta partier i kommunen är överens.

- Det är en viktig solidaritetshandling, säger kommunalrådet Jens Nilsson till Radio Jämtland.