Kraftbolag bör betala för minskad turism

Näringsminister Björn Rosengren föreslår ersättning för att den utbygda vattenkraften minskat turismen - men statliga Vattenfall känner inte alls till förslaget.
Rosengren lanserade förslaget som representant för socialdemokraterna i Norrbotten, förslaget är inget regeringsförslag. Björn Rosengrens pressekretrerare Eva Rosengren berättar att ministern inte kan kommentera frågan eftersom han är upptagen under dagen. Senare kan Björn Rosengren, då i rollen som näringsminister, behöva ta ställning till förslaget som han själv skrev - fast då i rollen som partidistriktets ordförande i Norrbotten. Förslaget som bland annat kräver att vattendomarna omprövas uppskattas inte av Arne Mogren på Vattenfall.