Katastrofala älgskador på skogen

Älgskadorna på tallungskogen i länet är nu så omfattande att Skogsvårdsstyrelsen börjar tala om katastrof.
Närmare 20 procent av alla tallar har skador under den senaste vintern och till det kommer alla skador från tidigare år. När det blir dags att avverka de älgbetade tallarna kommer värdet att bli avsevärt mindre på grund av skador i virket genom älgbetningen.