Högre kostnader för allt fler pensionärer

Utvecklingen märks inte minst i Härjedalen, där antalet pensionärer kommer att öka med 25% fram till år 2010. Behovet av äldrevård antas öka med motsvarande siffra.
Det här kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för Härjedalens kommun. Enligt Fredrik Jonasson, ekonom på socialförvaltningen, är det i dagsläget svårt att svara på hur stora extrakostnader man får fram till 2010. - Men att det kommer att kosta många miljoner, kanske 25-30 miljoner, säger Fredrik Jonasson.