Fördubbling av kvinnofridsbrott i länet

Antalet anmälningar om grova kvinnofridsbrott har mer än fördubblats i Jämtland i år jämfört med i fjol. Förra året anmäldes 25 fall till polisen, men redan i november i år hade 55 fall anmälts. Det visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet.

Motsvarande siffror för hela Norrland visar att 225 grova kvinnofridsbrott anmäldes till polisen i de fem norrlandslänen under hela 2005. I november i år hade 246 anmälningar kommit in.
   Julen är, tillsammans med andra storhelger, en av de tillfällen på året då flest kvinnor misshandlas.
- Det blir alltid fler kvinnor som kommer till oss på julen och det beror mycket på missbruk av alkohol. Barnen far väldigt illa, och då mår vi också mycket illa av den situation vi får på jouren, säger Gunvor Viklund på Kvinnojouren i Skellefteå.