Bränsleskatter fördyrar transporter

På regeringens bord ligger ett förslag om att höja dieselskatterna och införa kilometerskatt på tunga fordon. Ett hårt slag för åkerinäringen om det genomförs.

Men förslaget blir också ett hårt slag mot skogs- och träindustrin eftersom kraftigt höjda transportkostnader gör att skogen längst från industrin blir för dyr för industrin att nyttja.

Gunnar Rödin som äger sågen i Skanderåsen säger till SR Jämtland att förslaget är en katastrof för hans företag om det genomförs.