Lägre slaktvikt på årets älgkalvar

Den varma sommaren har försämrat fodrets näringsvärde. Älgkalvarnas slaktvikt kommer att bli lägre i år jämfört med tidigare.
Värmen har gjort att fodret har hållit sämre näringsvärde i år och det ger sämre tillväxt hos kalvarna Sannolikt kommer även antalet kalvar nästa sommar att påverkas då många kor kommer att vara för svaga efter sommarens bristfälliga föda för att föda kalv. Det säger Åke nordström forskare vid SLU i Umeå.