Influensa - och sorkfeber

Inte bara influensan har slagit till i Mellannorrland. Nu grasserar även sorkfebern.

30 personer insjuknade under december bara i Västernorrland, skriver Sundsvalls Tidning.

Människor smittas i första hand genom uppvirvlande damm där rester av sorkarnas urin och avföring finns.

Sorkfeber kan ge hög feber, frossa, huvudvärk, värk i kroppen och i vissa fall kräkningar. Sorkfeber kan också leda till tillfällig nedsättning av njurfunktionen.

Den smittar inte mellan människor.