Samerna ignoreras

Samerna ignoreras av riksdagspartierna. Det är bara miljöpartiets och vänsterpartiets valprogram som finns tillgängliga på samiska, trots att det för två år sedan stiftades en lag som ska stärka minoritetsspråken i Sverige.
Det här måste man beklaga, eftersom vi under den här mandatperioden har försökt att stärka minoritetsspråken, säger Margareta Winberg, sameminister och socialdemokratisk kandidat till riksdagen.