Unika kyrkmålningar räddas till eftervärlden

Idag påbörjas ett omfattande konserveringsarbete av takmålningarna i kyrkstugan vid Hede hembygdsområde.
Målningarna utfördes av den ångermanlänske allmogemålaren Roland Johansson Öberg omkring 1720, och utgör ett viktigt kulturhistoriskt minnesmärke från sin tid. Konservatorn Lennart Kristiansson finns på plats i Hede för att rädda de unika målningarna