Mycket riskkapital satsades i länet

Det offentliga riskkapitalbolaget Saminvest investerade över 22 miljoner kronor i nio företag i Mellannorrland förra året.

Lika mycket pengar investerade dessutom olika samarbetspartners till Saminvest i företagen.

Fem av de nio investeringarna gjordes i företag i vårt län.

Saminvests verksamhet finansieras av EU:s regionala fond, tillsammans med Nutek och länsstyrelserna i fem län, varav Jämtland är ett.