Jamtli kan få 1600-talskyrka

Det finns ingen kyrka på Jamtli i Östersund. Men nu vill muséet ändra på det. Det finns planerar på att rekonstruera Håsjö gamla kyrka, som den såg ut när den byggdes 1684.

Om styrelsen säger ja, kan kyrkan stå klar 2010 och bygget beräknas kosta 4,3 miljoner kronor.

En kopia av klockstapeln i Håsjö finns på Skansen i Stockholm.