Jämtlands största gran fredas

Ett skogsområde med bland annat Jämtlands största gran blir naturreservat. Det är Hällberget i Offerdal som hittills varit i kyrkans ägo och som Naturvårdsverket nu köp för att bilda naturreservat.

I området finns en gran som anses vara länet största 38 meter hög och med en omkrets i brösthöjd på nära tre meter.

Därutöver finnd doftticka, rödskaftad svartspik och norsk näverlav.