Stortorget i Östersund får ny skepnad

Det är nu klart hur Stortorget i Östersund ska se ut i framtiden. Torget ska stråla med en speciell ljuskvalitet. Det sluttande torget kommer att få olika nivåer som planas ut för att folk bättre ska kunna använda och umgås på torget.