Brott följs av straff - för unga

Unga som begår brott ska få snabbare och tydligare straff än tidigare. Det säger den nya lag som började gälla vid årsskiftet. De första domarna har nu kommit vid Östersunds tingsrätt.

Förut har unga brottslingar tagits om hand av socialtjänsten eller kommit undan med böter.

Nu kommer det att bli vanligare med straff för de unga - det kan bli oavlönat arbete upp till 150 timmar.

En 17-årig pojke dömdes till 30 timmars ungdomstjänst och en 16-årig flicka till 20 timmars ungdomstjänst för stöld och för att ha lagt beslag på en moped.

Ingen av dem behöver vård för just de här brotten - utan det handlar om en ren påföljd - oavlönat arbete som kommunen ska anordna.