Dennis Lindén skyldig till grovt skattebrott

Den före detta centerpolitikern Dennis Lindén från Undersåker dömdes i dag av Östersunds tingsrätt. Han är skyldig till grovt skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Straffet blev 160 timmars samhällstjänst.

Dennis Lindén dömdes alltså för grovt skattebrott vid tre tillfällen. Tingsrätten friade honom från åtal för tre andra tillfällen.

Rätten ansåg att Dennis Lindén vid de tre första tillfällen 2002 och 2003 inte med avsikt undanhöll någon skatt utan faktiskt trodde att han kunde vänta med att redovisa moms.

Men i tre momsperioder 2004 och 2005 har han systematiskt undanhållit skatt genom att inte redovisa moms, tycker tingsrätten. Dennis Lindén erkänner de brotten.

Bokföringsbrotten består i att Dennis Lindén inte skött bokföringen ordentligt. Ibland har det gått många månader mellan de tillfällen då alla affärshändelser förts in i böckerna. Och det har funnits mellan 300 och 400 verifikat alltså kvitton att hålla reda på.

Dennis Lindén erkänner brottet och tingsrätten menar att bokföringsbrottet leder till försvårande av skattekontroll. Eftersom bokföringen var så dålig och rörig kan ingen kolla vad som hänt i företaget och därmed beräkna skatt.

Om tingsrätten dömt till fängelse istället för dagsböter skulle det ha blivit sex månader.