Fler brott ska klaras upp

Nu ska polisen kapa högarna av ouppklarade brott. Offensiven är nationell men lösningarna ser olika ut i olika delar av landet.

Polisen i Västernorrland har 4 700 ouppklarade brott på hög. Den högen ska nu kapas med minst 500 fram till sommaren. En förundersökningsledare och åtta poliser ska göra jobbet.

Men i Jämtland görs ingen liknande satsning. Kommissarie Sten Holmberg säger att man i Jämtland har en hög ”ouppklarat” på 3 200 brott.

I stället för att tillsätta en grupp utvalda poliser som gnetar av högen, väljer man i Jämtland att effektivisera genom en förenklad förundersökning vid nya brott.

- En sån kan göras färdig redan vid anmälan eller gripande och vi slipper överlämning till annan avdelning, säger Holmberg som berättar att ett enda uteblivet förhör kan göra att en brottsutredning läggs på hög.

-Genom att göra allt på en gång ökar vi effektiviteten, säger Sten Holmberg.