Största epidemin av sorkfeber

Sorkfebern härjar i norra Sverige.

Läkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå säger att det är den största epidemin i landet i modern tid.

Sen mitten av förra månaden har 200 fall upptäckts.

Sorkfeber orsakas av ett virus och man smittas när man andas in damm från sorksekret.