Sametinget får kritik för penninghantering

Riksrevisionen kritiserar sametinget för bristande kontroll av myndighetens pengar.

Riksrevisionens granskning visar på flera brister, framförallt i hur utbetalningar av pengar görs.

Riksrevisionen rekommenderar att sametinget skärper kravet på att utbetalningsverifikationerna attesteras innan utbetalningar görs.

Dessutom kritiseras Sametingets styrelse för att komma med sitt styrdokument för sent in på året och att det leder till att sametinget arbetar flera månader utan någon som helst styrning.