Milko flaggar för mejerinedläggning

Mejeriföretaget Milko varnar nu för att mjölkinvägningen minskar och att det kommer att innebära att något av Milkos mejerier kommer att läggas ner om inte bönderna levererar mera mjölk.

Milkos VD Bo Berg säger till SR Jämtland att det i n t e är här i länet utan längre söderut i Milkoområdet som minskningen är störst, men han vill inte säga vilket mejeri som skulle kunna vara i fara.