Landstinget gör färre operationer - får betala dyrt för ingrepp utomläns

Krympande befolkning och därmed skatteunderlag gör att sjukvården i länet ställs inför svåra dilemman.

Landstinget beslutade i höstas att minska antalet ”egna” operationer med 300 under det här året - för att spara pengar.

Men operationer gjorda utomläns, med stöd av vårdgarantin, blir dubbelt så dyra för landstinget påpekar nu läkare vid Östersunds sjukhus.