Katastrof hotar rennäringen

Rennäringen hotas av en katastrof på grund av de svåra förhållanden som vintervädret ställt till med.

Sametinget begär nu ytterligare 43,5 miljoner kronor i katastrofskadeersättningar till nödutfodring av renarna. Enligt Sametingets beräkningar kommer stödutfodringen att kosta totalt 87 miljoner kronor.

Renarna har svårt att komma åt betet som i stora delar av renskötselområdet ligger täckt av ett istäcke.