Nytt villaområde i Marieby ställs ut

Nu presenteras detaljplanen för elva nya hustomter i Fugelsta by, nära Marieby utanför Östersund.

Planen finns utställd i Rådhuset och på Länsbiblioteket och dessutom på kommunens hemsida.

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas in till kommunen senast den 20:e februari.