Asfaltbolag krävs på ersättning

Konkurrensverket gick hårt åt byggbolagen när pläderingarna i det uppmärksammade asfaltkartellmålet startade idag.

Det har gått fem år sedan Konkurrensverket fick tips om att de stora byggbolagen Skanska, NCC, Peab och Vägverket Produktion samarbetade för att hålla priserna uppe på entreprenader för asfaltbeläggningar.

Konkurrensverket har krävt att bolagen ska betala skadeavgifter på sammanlagt 1,2 miljarder kronor.