Fortsatt prisstegring på skog

Priserna på skog fortsätter att stiga. I LRF Konsults prisstatistik över svenska skogsfastigheter pekar priserna fortsatt uppåt. I Norrlands inland steg priserna med 15 procent under 2006.

En ökning från i medeltal 168 till 193 kronor per kubikmeter.

På riksnivå steg genomsnittspriserna med 17 procent till 285 kronor per kubikmeter.

- Efterfrågan på virke är stor i Norrland och det har gjort fastigheter med stora virkesförråd ännu mer eftertraktade, säger Johan Nordin, fastighetsmäklare på LRF Konsult i Östersund.