Samordnade sjukresor skulle spara miljoner

Det skulle gå att spara många miljoner på att samordna länsbornas färdtjänst och sjukresor.

Länstrafiken har utrett frågan och kommit fram till att länet skulle kunna spara mellan 16 och 24 miljoner per år på en samordning, om resorna samordnades av Länstrafiken.

I dag ska Landstingsstyrelsen behandla frågan och länets kommuner ska också lämna synpunkter på utredningen.