Cancersjuka barn nekas sjukresor

Landstinget har blivit tuffare i sin bedömning av när sjuka människor ska få rätt till transport med taxi.  I Strömsund har två cancersjuka barn nekats sjukresor med taxi mellan hemmet och länssjukhuset i Östersund trots läkarintyg att de behöver det.

Hans Lif i Strömsund är pappa till Johanna 2,5 år som har cancer i ryggmärgen. Johanna har en bror också, och det betyder att en av föräldrarna måste stanna hemma med honom när den andra föräldern skjutsar Johanna. 

- Det är besvärligt. Oftast när vi åker in har hon feber och kräks mycket, och då ska man både köra och hålla reda på henne, som sitter bakåtvänd i baksätet och kräks, säger Hans Lif till Radio Jämtland.