Förtroendevalda kräver: - Återanställ Åke Ljusberg!

Förtroendevalda inom försäkringskassan kräver att den sparkade direktören Åke Ljusberg får tillbaka sitt jobb som länschef.

I ett brev till försäkringskassans ledning skriver de att det är slöseri med resurser - och att förhandlingar med Åke Ljusberg ska upptas så att han omgående kan återgå till tjänsten som länsdirektör.

Brevet är undertecknat av Marianne Stålberg, Lennart Raswill och Kjell Carlsson, företrädare för före detta ledamöter i försäkringsdelegationen och nuvarande ledamöter i socalförsäkringsnämnderna.