Nej till allmänt cancertest för män

Landstingsstyrelsen avslog igår ett medborgarförslag om att erbjuda a l l a män över 50 år i länet ett så kallat PSA-prov.

Provet tas för att upptäcka prostatacancer.

Redan idag finns möjligheten för den som vill att ta provet och förslaget avslås därför.

Dessutom anses provet inte vara helt tillförlitligt och Vård- och rehabilitieringsberedningen vill avvakta säkrare metoder att upptäcka prostatacancer.