Avslag om stöd till kvinna omprövas

Ragunda kommun som tidigare nekat en misshandlad kvinna ekonomiskt stöd för att hon bor på kvinnojouren, ska ompröva sitt beslut.

Enligt Ulla Persson-Titelman som är chef för individ- och familjeomsorgen i Ragunda så ger kommunen stöd till kvinnor som misshandlas och tvingas till dubbelt boende.

På en direkt fråga om kommunen i det här fallet alltså bedömt att kvinnan inte behövde skydd vill den ansvarige chefen i kommunen inte svara.

- Jag går inte in på enskilda ärenden, säger chefen till SR Jämtland.

Länsstyrelsen har beslutat att utreda kommunens agerande i fallet.

Kommunens omprövning beräknas vara klar om några dagar.