Läkare missade dubbla benbrott - slipper påföljd

En läkare på en ort i Jämtland som missade att patienten hade två benbrott, slipper att prickas.

Det var när patienten sökte vård för smärtor i benet som läkaren ordinerade stödjande bandage. Hon trodde att benet var stukat.

Först två månader senare upptäcktes att benet var brutet på två ställen.

Det är Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som bedömer att läkarens miss inte är så allvarlig att den motiverar disciplinpåföljd.