Skolverket kritiserar Ragunda

Det behövs fler utbildade förskollärare och fritidspedagoger i Ragunda kommun. Det säger Skolverket i en kritisk rapport.

Verket har gjort en inspektion av Ragundas skolor, förskolor och fritidshem.

Ragunda måste bli bättre på kvalitetsarbetet i skola och barnomsorg tycker Skolverket, som också är missnöjt med att det saknas en plan för hur man i Ragunda kommun ska undvika att barn och elever diskrimineras eller kränks.