Ny norsk satnsing på biobränslse

I Mitt-Norge ska man nu undersöka förutsättningarna för en storskalig biobränsletillverkning.

De norska oljebolagen, skogsindustrin och Tekniska Högskolan i Stockholm håller på med en förstudie över förutsättningarna för att ta fram etanol och biodiesel som skall försörja hela Mittnorge, skriver Trönderavisa.

I Sverige finns omkring 1 000 tankställen för miljöbränslet E 85, medan det i Norge bara finns två.