Naturvårdsverket uppmärksammar Sölvbacka strömmar

Naturvårdsverket intresserar sig nu för Sölvbacka strömmar. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att göra en juridisk och äganderättslig utredning av området.

Bland många andra åtgärder under året kan nämnas att Storån och Öjan ska inventeras inför kommande naturreservat. Toskströmmen och Hårkan ska återställas efter flottledsrensning och i Rörströmsälvarna ska vandringshinder och flottledsskador åtgärdas.