Dåliga skolbetyg och dålig skolledning i Berg

Det har varit en dålig ledning av skolorna i Bergs kommun under de senaste åren. Det säger skolverket efter en inspektion, som är kritisk till hur skolorna skötts.