Hovrätten omprövar landshövdingens mutdom

Nu är det klart när Hovrätten ska pröva mutdomen mot Landshövding Maggi Mikaelsson och bestickningsdomen mot SCA-direktören Kenneth Eriksson. Den 13:e mars inleds förhandlingarna i hovrättens lokaler i Sundsvall.

I väntan på att en dom vinner laga kraft är Maggi Mikaelsson tjänstledig från sin befattning som landshövding i Jämtland.  SCA-direktören Kenneth Eriksson har tagit time-out från sin plats i länsstyrelsens styrelse i Västernorrlands län. Men han upprätthåller dock sin tjänst som direktör i SCA Forest Producs fullt ut.

Bakgrunden till rättsaffären är att SCA-direktören Kenneth Eriksson bjöd in landshövdingen till en två dagar lång älgjakt med mat och logi i Medstugan.