Långforsen levererar ström igen

Den omtvistade kraftstationen i Långforsen är nu åter i full drift och levererar ström till elnätet, efter att ha stått stilla sedan 2001.

- Stationen driftsattes i tisdags, berättar Olle Wåhlén på Jämtkraft.

Arbetet med att renovera dammen och intaget till stationen har pågått sedan i höstas.

Efter intrimning snurrar nu åter den gamla turbinen och generatorn från 1918.

Kraftstationen beräknas leverera cirka 3 GWh el per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för 600 normalvillor.