Hela Norrland kan bilda ny region

Som väntat kommer den parlamentariska Ansvarskommittén att föreslå att dagens 21 län slås ihop och bildar mellan sex och nio storregioner.

En regionindelning i sex delar skulle innebära att hela Norrland blir en storregion.

Det är några slutsatser i utredningen som slutjusterades redan i går, enligt Dagens Nyheter.

Kommittén förordar att varje region bör ha ett invånarantal på minst en miljon, ha ett universitet med forskningsinriktning och helst ett universitetssjukhus.

Enligt förslagen försvinner landstingen. Nyinrättade regionparlament kommer att ta över sjukvårdsansvaret liksom makt från staten över den regionala utvecklingen.

Utredningen presenteras slutgiltigt den 28 februari.