Länets bönder bra på extraknäck

Allt fler bönder kompletterar sitt jordbruk med nya näringar.

En undersökning från LRF visar att bönder i Jämtland, Västernorrlands och Gävleborgs län är de som satsar mest på nya näringar, som till exempel stuguthyrning, fiskodling och marmeladtillverkning.

I vårt län finns runt 2 000 jordbruksföretag som kompletterat sin verksamhet med nya näringar.