Rörströmsälvarna rensas med nya medel

Länsstyrelsen får i år drygt en halv miljon kronor, av nya statliga medel - särskilt avsatta för restaurering av vattendrag.

Pengarna ska bland annat användas för att fortsätta återställa vattendrag efter gamla tiders flottledsrensningar och för att rensa bort hinder som begränsar fiskens vandring.

Områden som står på tur i länet är Toskströmmen, Hårkan och Rörströmsälvarna.

Länsstyrelsen får totalt drygt 84 miljoner kronor från Naturvårdsverket för olika naturvårdsinsatser under 2007.