Kraftverket i Ljungåforsen får byggas klart

Det omdiskuterade kraftverket i Ljungåforsen i Bräcke kommun får byggas klart. Det står klart sedan Högsta domstolen inte gett ärendet prövningstillstånd, vilket innebär att länsstyrelsen i Jämtland klagat förgäves.

Länsstyrelsen i Jämtland har hela tiden motsatt sig bygget med hänvisning till att Ljungån är ett outbyggt vattendrag med stora naturvärden som bedöms som riksintressanta.

Själva bygget påbörjades 2001 men stoppades två år senare sedan det uppdagats att kraftbolaget Ljungåfors inte byggt i enlighet med myndigheternas tillstånd.

Kraftbolaget gick i konkurs 2003. Därefter sökte konkursboet tillstånd för att färdigställa bygget.