Ökad tillgång till fjällens olika leder

Nu ska det bli bättre svängrum och mera parkeringsplatser för folk som vill bege sig ut på skoter- eller skid- och vandringslederna i fjällen.

För runt en miljon kronor från Naturvårdsverket ska ledterminalerna intill de statliga lederna i fjällen i länet förbättras.

Totalt drygt 84 miljoner har Naturvårdsverket fördelat till länsstyrelsen i Jämtland för olika naturvårdsinsatser under 2007.