Neddragning av skolpersonal i Östersund

Antalet skolelever i Östersunds kommun fortsätter minska och kommunen måste därför minska antalet lärare och fritidspedagoger.

Inför nästa läsår räknar barn- och utbildningsnämnden med att sammanlagt 55 tjänster i skolan försvinner, varav 40 lärartjänster.

I slutet av veckan väntas nämnden besluta om anställningsstopp för lärare, fritidspedagoger, elevassistenter och specialpedagoger. Dessutom kan skolpersonal komma att varslas.