Vuxna i skolan ska förhindra brott och bråk

Wargentinsskolan i Östersund har länge haft stora problem med bland annat inbrott i elevernas skåp. Därför satsas på fler vuxna i skolan.