Tjäle löser problem med virkesbrist

Kylan efter jul-nyår har gjort att skogsbolagen nu obehindrat kan få fram virke ur skogen sedan det blivit tjäle i marken.

Lars Svensson på Prima skog säger att man på de flesta håll har bra avverkningsförhållanden men att det finns områden där det hann bli för mycket snö för att marken skulle kunna frysa riktigt.

Före jul hade man stora problem då markerna inte bar skogsmaskinerna med åtföljande virkesbrist för företagen.