Fortsatt högtryck i skogsbranschen

Högkonjunkturen inom skogs- och träbranschen väntas fortsätta även första halvåret i år och kanske även andra halvåret.

Gunnar Rödin på Rödins trä i Skanderåsen säger att sågverksföretagen överlag har små eller inga lager vilket är ett mått på efterfrågan i branschen.

Delvis beror högkonjunkturen på liten konkurrens på Europamarknaden bland annat eftersom ryska skogsföretag för närvarande säljer det mesta av sina produkter på den egna marknaden.