Underkänt för betyg redan i ettan

Betyg redan i årskurs 1. Det är ingenting som skolorna i Östersund tänker sig. Skolministern vill ju att skolorna ska kunna - redan från och med höstterminen om de vill - införa betygsliknande skriftliga omdömen redan från ettan.

Men intresset för det här förslaget - som nu snabbehandlas - är ljumt i Östersund - från skolpolitiker till klassrummen.

- För tidigt redan i ettan tycker föräldrar, lärare och elever. Men senare kanske ett skriftligt omdöme kan vara bra.

Det är i huvudsak inställningen bland dem som SR Jämtland pratat med.