Ersättningsjobb gav möjlighet till lönelyft

De runt tusen statliga ersättningsjobben i Östersund sedan regementena lades ner innebär att många kan byta arbete - och höja sin lön.

Många byter förstås upp sig och får en mer krävande tjänst och därmed högre lön men det finns människor som bara bytt arbetsplats och höjt sin lön med flera tusen kronor, 4 000 är bästa kända utfallet.

Diskussionen om statliga löner blossade upp igen när Försäkringskassans chef i Jämtland Åke Ljusberg tvingades sluta eftersom han höjt de anställdas löner med 500 kronor.

Fackförbundet ST har statistik som visar att tjänstemännen i Östersund ligger långt under riksgenomsnittet för anställda inom försäkringskassan. Det kan skilja några tusenlappar för samma typ av arbete.

Men också lokalt ligger kassan lågt, bara kronofogden har sämre löner på vissa tjänster.

Leder i statistiken gör arbetsmarknadsverket, detta trots att man ju backade på lönelöften av rädsla för att lönerna i Östersund skulle bli för höga. Den nya rörligheten på arbetsmarknaden i Östersund betyder också att det uppstår nya möjligheter inom de olika myndigheterna. Örjan Johansson var utredare men blev personalchef på Glesbygdsverket.