Oppo(s)itionen vill stoppa försäljning

Reaktionen på förslaget om utförsäljning av halva bostadsbeståndet i Årehus låter inte vänta på sig. Socialdemokraterna i Åre säger blankt nej till utförsäljning av kommunala lägenheter till privata bostadsföretag.

Det är vare sig god bostadspolitik eller sund ekonomi, hävdar socialdemokraterna.