Kvalitetsmärkning drabbar små lantbruk

Många små mjölkbönder i länet upplever att Milkos nya kvalitetsmärkning Svenskt Sigill medför problem, eftersom byråkratin ökar och kraven blir mycket högre på hur djuren och mjölken ska hanteras.

Märkningen, är en garanti för kunden att både mjölken och produktionen håller hög kvalitet - och den kommer att finnas på alla Milkos produkter från och med i morgon.